ACCEZ wil een rol van betekenis spelen bij de versnelling naar een kennisintensieve economie in de provincie Zuid-Holland. ACCEZ ontwikkelt concrete en aansprekende antwoorden op kennisintensieve vraagstukken door mensen met denk-, beleid- en innovatiekracht in de provincie Zuid-Holland rond een uitdagend thema al onderzoekend samen te brengen. Daarbij richt ACCEZ zich op de zogenoemde triple-helix, dus de samenwerking binnen het ACCEZ kennisprogramma tussen beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers.

Versnelling

ACCEZ verzamelt samen met haar partners regionaal verankerde kansen om de circulaire economie te versnellen. ACCEZ selecteert de initiatieven met de grootste versnellingsimpact en gaat vervolgens aan de slag om de kansen te benutten via kennisintensieve activiteiten. Denk aan het oplossen van de juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Dit noemen we Transitieopgaven. De ACCEZ’s activiteiten leiden tot concrete en aansprekende resultaten met een meetbare bijdrage aan de gewenste versnelling.

Transitieopgaven

Binckhorst Noordwest
Er liggen grootschalige ontwikkelingsopgaven in de omgeving van het Provinciehuis. Bijvoorbeeld op voormalig industrieterrein de Binckhorst Noordwest. Verschillende partijen willen een deel van het terrein transformeren tot een circulair woon- en werkgebied. ACCEZ helpt bij de uitdagingen die zij tegenkomen.

Groene Hart Circulair
In deze Transitieopgave helpen we ondernemers met een veelbelovende toepassing van reststoffen. Deze kunnen namelijk hergebruikt worden in productieprocessen of bijdragen aan een oplossing voor de bodemdaling in het Groene Hart. Tot nu toe stokt de uitvoering door juridische belemmeringen. ACCEZ onderzoekt hoe die kunnen worden weggenomen.

Founding Fathers & Mothers

Staf